Hồ sơ công ty

company profile new 1

 

Nhà sản xuất hạng nhất trên thế giới về máy móc xây dựng và lĩnh vực máy móc hạng nặng có liên quan

Tổng công ty Công nghiệp nặng Sinomach (SINOMACH Heavy Industry), được thành lập vào tháng 1 năm 2011, là một công ty con thuộc sở hữu của Tổng công ty Công nghiệp Machiner y Trung Quốc và là một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu, và cũng là một nhóm sản xuất thiết bị quy mô lớn được thành lập thông qua tái cấu trúc và cải cách các nguồn lực kinh doanh máy móc xây dựng của SINOMACH.

 

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp  

Today, Sinomach Heavy Industry held and participated in shareholding of 28 enterprises, in which is one listed company, four overseas companies, and four big industry bases in Tianjin, Changzhou, Luoyang and Southwest (Luzhou).

 

Hợp tác công nghiệp và kinh doanh ở nước ngoài

SINOMACH Heavy Industry đã thành lập liên doanh với các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực máy móc xây dựng như Hyundai của Hàn Quốc, Komatsu của Nhật Bản, Terex của Mỹ và Martec của Canada với các tổ chức hợp tác phân phối tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.

 

Tầm nhìn & Giá trị 

SINOMACH kế thừa văn hóa "hòa hợp" truyền thống của Trung Quốc và được dành để biến đổi thành một công ty hài hòa, lâu dài và hạnh phúc.SINOMACH kế thừa nền văn hóa "hòa hợp" truyền thống của Trung Quốc và được dành để biến đổi thành một sự hài hòa, lâu dài và hạnh phúc Công ty.


Đó là cam kết tìm kiếm sự đồng tồn hài hòa giữa kinh doanh và thiên nhiên, cũng như tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp, nhân viên và toàn thể cộng đồng.